Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 22-09-21 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Επείγουσα ανακοίνωση του σχολείου στις 22-09-21, λόγω έκτακτης ανάγκης
 
 
 
οι διδακτικές ώρες θα ακολουθήσουν το έκτακτο εξ αποστάσεως λόγω κατάληψης όπως φαίνεται παρακάτω και όχι το κανονικό