Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ


Α. Διευκρινίζεται σχετικά με τη συμμετοχή εργοδοτών ιδιωτικού τομέα στην Μαθητεία 2020-2021 (Ε΄Φάση) περσινή φάση ότι:

Η φάση αυτή ξεκίνησε πέρσι αλλά δεν υλοποιήθηκε λόγω της πανδημίας.  

Β. Διευκρινίζεται σχετικά με τη συμμετοχή εργοδοτών ιδιωτικού τομέα στην Μαθητεία 2021-2022 νέα φάση ότι:

Η φάση αυτή ξεκινά φέτος. 

Η συμμετοχή γίνεται μέσω της πλατφόρμας https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ και όχι μέσω του ΟΑΕΔ όπως παλαιότερα.

Ο εργοδότης επιλέγει την ειδικότητα των μαθητευομένων που προτίθεται να απασχολήσει καθώς και τον αριθμό αυτών. Σε περίπτωση που έχει δεσμευμένη/ες θέση/εις για κάποια ειδικότητα και αφορά συγκεκριμένο/ους μαθητευόμενο/ους στο σχόλιο πληκτρολογεί το/τα ΑΜΚΑ του/των μαθητευόμενου/ων. 

Οι μαθητευόμενοι οι οποίοι έχουν δεσμευμένες θέσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο και να το καταθέσουν στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. Αν οι δεσμευμένες θέσεις ανά ειδικότητα δεν αφορούν συγκεκριμένους μαθητευόμενους αλλά προκύπτουν από την επικοινωνία με σχολικές μονάδες ή Υπευθύνους Μαθητείας αφήνει το πεδίο "Σχόλιο" κενό. 

Στην περίπτωση των δεσμευμένων θέσεων πρέπει να δηλώνει το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου με το οποίο ήρθε σε συνεννόηση . Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων προκύπτει από το άθροισμα των θέσεων μαθητείας και τις δεσμευμένες θέσεις ανά ειδικότητα και εμφανίζονται στο πεδίο Σύνολο Θέσεων Μαθητείας .Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στο συνοπτικό οδηγό εργοδότη της πλατφόρμας κάντε click εδώ .