Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2003: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-2021Με έγγραφό του το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)» ζητά από τους Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2003 σχετικά με την υποχρέωσή τους για ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου 2021, καταληκτική ημερομηνία

Κάντε click για προηγούμενη σχετική μας ανάρτηση εδώ

Κάντε click για τις οδηγίες κατάθεσης εδώ