Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Οι μαθητές των παρακάτω τμημάτων τις συγκεκριμένες μέρες/ώρες θα "μπουν" στην ηλεκτρονική τάξη της κας Έλενας Κυριαζή, Ψυχολόγου ώστε να ενημερωθούν και για απουσίες-παρουσίες. Εκείνες τις ώρες ΔΕΝ ΘΑ συνδεθούν στα webex των αναφερομένων καθηγητών.
 
Αλλά στο: 
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/elkiriazi 

Δευτέρα 14-12-20: Γ3, Γ5 και Β3

Τρίτη 15-12-20: ΓΒ, Γ7 και Β9


Δευτέρα 21-12-20: Γ1, Γ-ΒΙΒΕ+Γ-ΠΤ, Β1 και Β2


Τρίτη 22-12-20: Γ6 και Β5

 

 Κάντε click εδώ για να βλέπετε το πρόγραμμα μαθημάτων που κάθε φορά ισχύει