Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ Ε΄ΦΑΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

 Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και ενημερώνουμε τους υποψηφίους ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία ενστάσεων από πλευράς τους, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 22-12-20 και ώρα 14:00.