Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ Ε΄ΦΑΣΗΗ διαδικασία ανάρτησης δικαιολογητικών των ήδη αιτούντων παρατάθηκε μέχρι την Δευτέρα 21-12-20 και ώρα 19:00 μμ

Παρακαλούμε τους υποψηφίους που έχουν κάνει ΗΔΗ αίτηση να προχωρήσουν στην ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέχρι το τέλος της παράτασης.

Ενημερώνουμε επίσης τους υποψηφίους ότι μετά την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα θα ξεκινήσει και η διαδικασία ενστάσεων από πλευράς τους, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την Τρίτη 22-12-20 και ώρα 14:00.