Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2003: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 31-03-21

Ενημερώνουμε τους γονείς και τους μαθητές μας ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021, δηλαδή από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρ 2021, προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε τις οδηγίες για την κατάθεση του δελτίου απογραφής.