Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για ενημέρωση: 

α) όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας,
β) των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/τριών