Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΤΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ


Το σχολείο ανακοινώνει πως η δήλωση του e-mail του κηδεμόνα είναι απαραίτητη. Όσοι γονείς δεν έχουν δηλώσει e-mail επικοινωνίας να το κάνουν άμεσα.