Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 2004: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Σχετικές ανακοινώσεις υπάρχουν από όλους τους δήμους της χώρας 

Τα αγόρια που είναι γεννημένα το έτος 2004 υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στους δήμους στων οποίων τα μητρώα αρρένων είναι εγγεγραμμένα, η οποία δίνεται από την υπηρεσία, για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα έτους 2004.

Η δήλωση υποβάλλεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία ενός εκ των γονέων του.

Κατά την προσέλευσή τους, οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς επίσης και φωτοτυπία αυτής.

Ενώ στην περίπτωση που προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους καθώς και φωτοτυπίες αυτών.

Ειδικότερα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης 


Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το τμήμα του δημοτολογίου του δήμου Θεσσαλονίκης, αυτό ισχύει για όλα τα αγόρια, ανεξάρτητα από τη δημοτολογική τους εγγραφή και τον τόπο γέννησής τους. 

Η αίτηση υποβάλλεται από:
  • τον ενδιαφερόμενο με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας και την προσκόμιση φωτοτυπίας αυτής και 
  • ένα εκ των δύο γονέων του, στην περίπτωση αυτή ο γονέας πρέπει να έχει μαζί του τις αστυνομικές ταυτότητες, τόσο του ιδίου όσο και του τέκνου του καθώς και φωτοτυπίες αυτών. 
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μεταβούν στην σχετική υπηρεσία του δήμου Θεσσαλονίκης που στεγάζεται επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’1, στον 1ο όροφο, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ. από τις 13-01-20 έως τις 28-02-20.
Κατά την προσέλευσή τους, οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρωτότυπη αστυνομική τους ταυτότητα, καθώς επίσης και φωτοτυπία αυτής.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που προσέλθουν οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους τις αστυνομικές ταυτότητες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους καθώς και φωτοτυπίες αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:2313-317738, 2313-317383.