Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣΑ. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.
Β. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης
  • δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος 
  • ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Σ. Ζαχαράκη.