Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15-01-20 ΤΟ ΠΡΩΙ

Ημέρα ενημέρωσης γονέων των μαθητών του σχολείου, Τετάρτη 15-01-20, από τις 09:00 έως τις 13:00, επειδή η διδασκαλία των μαθημάτων δεν θα διακοπεί οι γονείς μπορούν να συναντούν τους καθηγητές είτε στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου ή στο ΕΚ Ευόσμου (εάν ο καθηγητής αυτή τη μέρα διδάσκει εργαστηριακό μάθημα).  

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από:
  • για τα θέματα φοίτησης (απουσίες) και επίδοσης των παιδιών τους από κάθε καθηγητή ξεχωριστά 
  • την κα Γ.Κόνιαρη, Ψυχολόγο ΜΝΑΕ
  • την κα Ζ.Καραγώγου και την κα Δ.Δάγγα για την εκδρομή της Α΄και Β΄τάξης στην Θράκη
  • την κα Ν.Φρεμεντίνη για την εκδρομή της Γ΄τάξης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καλό θα είναι να έχουν μαζί τους στοιχεία που πιθανόν απουσιάζουν από τους ατομικούς φακέλους των μαθητών όπως
  • το e-mail τους
  • το τηλέφωνό τους
  • τα ατομικά δελτία υγείας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
Παρακαλούνται ιδιαιτέρως οι γονείς για των οποίων τα παιδιά έχουν εκδοθεί διαγνώσεις ειδικών εκπ/κων αναγκών να τις προσκομίσουν.