Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Γ΄ΤΑΞΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα «ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ. ότι, συμπληρωματικά της υπ’ αριθμ. Φ1/88635/Δ4/03-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΨΓΤ4653ΠΣ-ΦΧΟ) υπουργικής απόφασης με θέμα «Έγκριση διορθώσεων εγκεκριμένου διδακτικού βιβλίου «Ανατομία – Φυσιολογία» του μαθήματος ειδικότητας «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ» του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας της Γ ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ.», πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 67, στην 3η σειρά της τελευταίας παραγράφου, αντί της φράσης «... τις κοινές λαγόνιες, την αριστερή και τη δεξιά που εκβάλλουν στην κάτω κοίλη» ισχύει η φράση «... τις κοινές λαγόνιες, την αριστερή και τη δεξιά που σχηματίζουν την κάτω κοίλη».

2. Στη σελίδα 167, στην 1η σειρά της παραγράφου της ενότητας 9.3 ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ, η λέξη τέσσαρες, αντικαθίσταται από τη λέξη τέσσερις.

3. Στη σελίδα 171, στην 2η σειρά της τέταρτης παραγράφου της ενότητας 9.6 ΟΡΜΟΝΕΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΥΠΟΦΥΣΗΣ, αντί της φράσης «... τα βαρβιτουρικά αυξάνουν την έκκρισή τους» ισχύει η φράση «...τα βαρβιτουρικά αυξάνουν την έκκρισή της».