Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

COVID-19: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 
  Όσοι μαθητές/τριες είτε έχουν νοσήσει είτε μπήκαν σε καραντίνα λόγω COVID-19, για να δικαιολογήσουν τις απουσίες τους, πρέπει να αποστείλουν e-mail στην παρακάτω διεύθυνση: generalsecretary@gscp.gr (Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Στο mail αυτό, θα πρέπει να σημειώσουν τον ΑΜΚΑ του ασθενούς (των ιδίων ή του πατέρα-μητέρας-αδελφού/ης ανάλογα) και το διάστημα της νόσησης. Τέλος, με το ίδιο mail θα ζητούν να τους αποσταλεί από τη Γενική Γραμματεία η βεβαίωση. Αυτή θα αποτελέσει και το δικαιολογητικό για τις απουσίες τους.