Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΕΦΑΑ & ΣΤΡΑΤΟΥ

👉 από την κα Α.Ζοπόγλου

Ενημερωτικοί πίνακες για τα ΤΕΦΑΑ (με την αντιστοίχιση Επιδόσεων στα Αθλητικά Αγωνίσματα με την Βαθμολογία τους) και για τα αθλήματα του Στρατού.

Α. για τα ΤΕΦΑΑ και Πίνακες αντιστοίχισης Επιδόσεων στα Αθλητικά Αγωνίσματα με βαθμούς

Β.  για ΣΤΡΑΤΟ