Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

CARE IN ACTION: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Την Τετάρτη 16-02-22 παραλάβαμε τον εξοπλισμό για τις δράσεις του προγράμματος Care in Action και της Κινηματογραφικής Ομάδας του σχολείου. Ήταν μια δραστηριότητα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.». Το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτείται από το NOESIS δίνει ιδιαίτερη σημασία στην καλλιέργεια της καινοτομίας, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας από τους μαθητές των ΕΠΑΛ της χώρας.

 κα Σ.Σεβαστιάδου
κα Α.Καραματσούκη
κα Δ.Δάγγα
κα Δ.Εμμανουηλίδου