Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2022

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΚΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ