Τρίτη 8 Ιουνίου 2021

ERASMUS+KA2: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι μαθητές/τριες που δήλωσαν συμμετοχή* στο πρόγραμμα Erasmus+KA2 να προσέλθουν την Τρίτη 08-06-21 την 4η ώρα στην Σχολ.Βιβλιοθήκη.
 
*και τα παιδιά του θιάσου/ορχήστρας