Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2021-2022

 Πηγή: compass.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου αντίστοιχα, και να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ενόψει έναρξης εγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών περιοχής σας για τη δυνατότητα και τη διαδικασία εγγραφής αποφοίτων μαθητών/τριών δημοτικών σχολείων και μαθητών/τριών γυμνασίων αντιστοίχως, στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αρμοδιότητας Υπηρεσίας μας.

Ως προς τις εγγραφές, τις ανανεώσεις εγγραφών και τις μετεγγραφές στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν θα γίνουν με το σύστημα «e-εγγραφές». 

Σύμφωνα με τον ν. 3432/2006, σκοπός της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης είναι η ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους, χωρίς η στελέχωση της Εκκλησίας (ιερατικώς ή διοικητικώς) να αποτελεί υποχρεωτικό ή/και αποκλειστικό επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων.

Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Λύκεια αποτελούν τμήμα της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, για το λόγοbαυτό το ωρολόγιο πρόγραμμά τους περιλαμβάνει, κοινά μαθήματα με τις αντίστοιχες τάξεις των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και μαθήματα θρησκευτικής εξειδίκευσης.

Οι προαγωγικοί και απολυτήριοι τίτλοι σπουδών τους είναι ισότιμοι με τους αντίστοιχους των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων, ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν όμοια δυνατότητα πρόσβασης στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων.

Επίσης, τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια -Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις δραστηριότητες, τα Προγράμματα (ευρωπαϊκά και μη), τις εκδηλώσεις και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα εγγραφής και φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του. Για το λόγο αυτό άρρενες μόνο μαθητές μπορούν– υπό προϋποθέσεις – να διασφαλίσουν τη δωρεάν διαμονή και σίτισή τους στα οικοτροφεία των Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ένα από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να ενημερώσουν τους διευθυντές των δημοτικών και των γυμνασίων, κατά περίπτωση, ώστε να αποστείλουν αυτοί τους απολυτήριους τίτλους στο εκκλησιαστικό σχολείο της επιλογής τους.

Για την εγγραφή των μαθητών/τριών οι γονείς-κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Εκκλησιαστικό Σχολείο τα εξής:

  • Σχετική αίτηση,
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
  • Συστατική επιστολή του επιχώριου με το Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ή την περιοχή καταγωγής του/της μαθητή/τριας Μητροπολίτη.

Οι Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την ορθότητα των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Στη συνέχεια οφείλουν να προβούν σε έλεγχο γνησιότητας της κατατεθείσας συστατικής επιστολής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το σκοπό, το χαρακτήρα, τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων, τα μαθήματα εξειδίκευσης, τις σχολικές και διασχολικές δράσεις καλλιέργειας και προαγωγής της εκπαιδευτικής ιδιοπροσωπίας της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας, των οποίων τα στοιχεία παρατίθενται σε επισυναπτόμενο στο παρόν πίνακα.

 ΓΕΝ.ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΝΙΚ. ΚΑΠΑΤΟΥ 6
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ
Τ.Κ. 54629
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2310 735717
Fax: 2310 735870
mail@lyk-ekklneapol.thess.sch.gr, http://lyk-ekklneapol.thess.sch.gr

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού Γυμνασίου 2020-2021 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Εκκλησιαστικού ΓΕΛ 2020-2021

ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μητροπόλεως 8
Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
23850 45527 & 23850 23300
Fax: 23850 45527
mail@lyk-ekklflorin.flo.sch.gr
http://lyk-ekklflorin.flo.sch.gr/web/ 

ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ)
ΚΑΡΥΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ
Τ.Κ. 63086
23770 23220
Fax:23770 23341
athoniada@sch.gr, http://lyk-ekklathon.chal.sch.gr/autosch/joomla15/

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΙΝΩΠΗΣ 1
ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ
22310 21381 &
2231022576
Fax: 22310 34353
mail@lyk-ekkllamias.fth.sch.gr, https://ekklamias.gr

ΓΕΝ.ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Τ.Κ.. 67100 ΞΑΝΘΗ
25410 29911
Fax: 25410 22362
mail@gym-ekklxanth.xan.sch.gr, http://lyk-ekkl-xanth.xan.sch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
ΠΑΤΜΟΣ
Τ.Κ. 85500
22470 31278 &
2247032777
Fax: 22470 32777
mail@lyk-ekklpatmou.dod.sch.gr, http://lyk-ekklpatmou.dod.sch.gr

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ
28210 44475 &
28210 45465
Fax: 28210 43984
mail@lykchanion.chan.sch.gr, http://lyk-chanion.chan.sch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ
ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τ.Κ. 45001 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
26530 41285 &
26530 41485
Fax: 26530 41285 ,
30857, 42160
mail@lyk-ekklvellas.ioa.sch.gr, http://lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ –ΠΥΡΓΟΥ 85
Τ.Κ. 26333,
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
2610 225542
Fax: 2610 278269
mail@lyk-ekklpatras.ach.sch.gr, http://lyk-ekkl-patras.ach.sch.gr

 ΓΕΝ. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 1
Τ.Κ. 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
210 6814048 & 210
6851866(γραμ)
Fax: 210 6814048
mail@lykrizar.att.sch.gr,
http://lyk-rizar.att.sch.gr/