Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εγκύκλιος πανελλαδικών εξετάσεων υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΠΑΛ έτους 2021

Σας διαβιβάζουμε την Φ.152/ 67569/Α5/9-6-2021 «Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ έτους 2021» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Τμήμα Β΄

Κάντε click στα παρακάτω τρία (03) links:

https://drive.google.com/file/d/1WhineV9OYlqn8AFa3uDrFYgfQRFtekv1/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NrF9KXFoYEtDOC3gZMCnlSXh40gTA_OR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NrF9KXFoYEtDOC3gZMCnlSXh40gTA_OR/view?usp=sharing