Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ


Οι υποψήφιοι (απόφοιτοι και οι τελειόφοιτοι) του σχολείου θα προσέλθουν προσέλθουν στη Γραμματεία

👉 την Δευτέρα 28-06-21, 11:00 με 13:00
👉 την Τρίτη 29-06-21, 08:30 με 13:00
 
για την παραλαβή του προσωπικού κωδικού για την ηλεκτρονική υποβολή:
 
α) Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
β) Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. έτους 2021.
 
* Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα κατάθεσης μηχανογραφικού χωρίς εξετάσεις έχουν και οι υποψήφιο/ες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ το 2019 ή το 2020, οι οποίοι διεκδικούν ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων.