Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ: ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ


Οι υποψήφιοι του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου θα εξεταστούν για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο ειδικό μάθημα "Αγγλικά" στο 2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021. 

(για όσα παιδιά θα εξεταστούν στο ίδιο μάθημα προφορικώς θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση)