Σάββατο 26 Ιουνίου 2021

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Κάντε click εδώ για να ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες και τις ημερομηνίες που αφορούν στις ημέρες των προκαταρκτικών εξετάσεων των υποψηφίων όλης της χώρας.