Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

ΣΥΝΟΛΟ ΒΔΟΜΑΔΩΝ & ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-21

  Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι ημέρες και οι εβδομάδες του διδακτικού έτους 2020-21 που τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.