Τρίτη 26 Μαΐου 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Σχετικά με την διαχείριση της αρνητικής ψυχολογίας και του άγχους προτείνουμε στους μαθητές μας και υποψηφίους να διαβάσουν με προσοχή το άρθρο της κας Αγγελικής Αθανασιάδου MSc, το οποίο αναφέρεται στις ψυχολογικές τεχνικές οι οποίες  μπορούν  να εισαγάγουν το άτομο σε ένα νέο τρόπο ζωής και θετικής φιλοσοφίας στην αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων της ζωής. 

Οι τεχνικές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στο χώρο του αγωνιστικού αθλητισμού καθώς οι αθλητές καλούνται να ελέγξουν τα επίπεδα του στρες προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

κα Λιάνα Λαλάγκα