Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Α΄ΤΑΞΗ: 1η ΟΜΑΔΑ και 2η ΟΜΑΔΑ


 Οι μαθητές της Α΄τάξης έχουν χωριστεί σε δύο (02) ομάδες. Κάθε τμήμα γενικής και κάθε τμήμα Πληροφορικής/Ερευνητικής έχει "κοπεί" στη μέση. Ο κάθε μαθητής έχει ενταχθεί σε μία από αυτές. Η 1 ομάδα θα έρθει την ερχόμενη βδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και θα κάνει μάθημα. Ενώ την Τρίτη και Πέμπτη θα έρθει στο σχολείο η 2 ομάδα για να κάνει και αυτή μάθημα. Την επόμενη εβδομάδα αντίστροφα και ούτω καθ’ εξής. Όταν θα έρχεται πχ η 1 ομάδα στο σχολείο η 2 ομάδα δεν θα έρχεται.

Οι ομάδες και οι ημέρες προσέλευσής τους:
https://drive.google.com/open?id=1UF4dBmGuU9NdQznNWIKGG71d6ymDVIYp

Οι μαθητές της Α΄τάξης που εντάχθηκαν στην 1η ομάδα
https://drive.google.com/open?id=1UF4dBmGuU9NdQznNWIKGG71d6ymDVIYp

Οι μαθητές της Α΄τάξης που εντάχθηκαν στην 2η ομάδα 
https://drive.google.com/open?id=1UF4dBmGuU9NdQznNWIKGG71d6ymDVIYp


Το πρόγραμμα μαθημάτων θα είναι αυτό που ίσχυε στις 10-03-20 όταν σταμάτησαν ξαφνικά τα μαθήματα: 

 Το ωράριο έχει τροποποιηθεί ώστε οι μαθητές του 1ου και του 2ου ΕΠΑΛ να μην είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τα ίδια λεωφορεία ΟΑΣΘ αλλά και για να μπορούν οι καθαρίστριες να κάνουν τον ενδιάμεσο-πρόσθετο καθαρισμό των θρανίων.
Για επίλυση αποριών μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στην Σελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου στο facebook.https://www.facebook.com/2%CE%BF-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B-%CE%95%CF%85%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-115443908887311/

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-05-20

ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ BLOG ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.