Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

ΓΡΙΠΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ 29-05-20


Ενόψει του χαρακτηρισμού φοίτησης των μαθητών του σχολείου ανακοινώνουμε ότι έως την Παρασκευή 29-05-20 οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις που αφορούν στις απουσίες των μαθητών λόγω εποχικής γρίπης από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.


Με βάση την εγκύκλιο: https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/apoysies_epohiki_-gripi_.pdf