Σάββατο 9 Μαΐου 2020

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020

H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. 

Οι θέσεις για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ αναγράφονται στους πίνακες και στην στήλη ΕΠΑΛ (8%). 
Ο υποψήφιος εγγράφεται στην εφαρµογή χρησιµοποιώντας το e-mail του και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή). 

 

Προθεσμίες:

α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 13-05-20 και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29-05-20 και ώρα 24:00
β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 05-06-20.
γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 12-06-20 και ώρα 24:00. 
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 17-06-20.

Περισσότερα: http://sep4u.gr/36929/i-egkyklios-2020-gia-tin-eisagogi-stis-stratiotikes-scholes/
H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Περισσότερα: http://sep4u.gr/36929/i-egkyklios-2020-gia-tin-eisagogi-stis-stratiotikes-scholes/
H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούµενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω σχετικής εφαρµογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr. Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρµογή χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, µεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

Περισσότερα: http://sep4u.gr/36929/i-egkyklios-2020-gia-tin-eisagogi-stis-stratiotikes-scholes/