Πέμπτη 7 Μαΐου 2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΑπαντώντας σε ερωτήματα πολλών γονέων, επαναλαμβάνουμε ότι εφόσον δεν επιθυμείτε να προσέλθει το παιδί σας στο σχολείο πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στους υπεύθυνους τμημάτων τις παρακάτω δηλώσεις, από την ημέρα αποστολής και μετά οι απουσίες του θα καταστούν μη-προσμετρήσιμες:

Γονείς μαθητών/τριών Γ΄τάξης:


Γονείς μαθητών/τριών Α΄και Β΄τάξης: