Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

Β΄ΤΑΞΗ: 1η ΟΜΑΔΑ και 2η ΟΜΑΔΑ


 Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε δύο (02) ομάδες. Κάθε τμήμα γενικής και κάθε τμήμα ειδικότητας έχει "κοπεί" στη μέση. Ο κάθε μαθητής έχει ενταχθεί σε μία από αυτές. Η 1 ομάδα θα έρθει την ερχόμενη βδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και θα κάνει μάθημα. Ενώ την Τρίτη και Πέμπτη θα έρθει στο σχολείο η 2 ομάδα για να κάνει και αυτή μάθημα. Την επόμενη εβδομάδα αντίστροφα και ούτω καθ’ εξής. Όταν θα έρχεται πχ η 1 ομάδα στο σχολείο η 2 ομάδα δεν θα έρχεται.

Οι ομάδες και οι ημέρες προσέλευσής τους:
https://drive.google.com/open?id=12Ta6SZbkS6k9wBpR101AYzRu_dZvbVxw

Οι μαθητές της Β΄τάξης που εντάχθηκαν στην 1η ομάδα
Κάντε click για να δείτε την κατάσταση της Α ομάδας

Οι μαθητές της Β΄τάξης που εντάχθηκαν στην 2η ομάδα 
κάντε click για να δειτε την κατάσταση της 2ης ομάδας

Το πρόγραμμα μαθημάτων θα είναι αυτό που ίσχυε στις 10-03-20 όταν σταμάτησαν ξαφνικά τα μαθήματα: 

 Το ωράριο έχει τροποποιηθεί ώστε οι μαθητές του 1ου και του 2ου ΕΠΑΛ να μην είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν τα ίδια λεωφορεία ΟΑΣΘ αλλά και για να μπορούν οι καθαρίστριες να κάνουν τον ενδιάμεσο-πρόσθετο καθαρισμό των θρανίων.
Για επίλυση αποριών μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στην Σελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου στο facebook.https://www.facebook.com/2%CE%BF-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9B-%CE%95%CF%85%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85-115443908887311/

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-05-20

ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ BLOG ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ.