Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

ERASMUS+KA1: ΓΡΑΠΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ


Την Παρασκευή 25-10-19 μετά τη σχολική γιορτή, στη Γιορτή της Σημαίας πραγματοποιήθηκε γραπτή αξιολόγηση (με τεστ) των μαθητών και των μαθητριών που θα μεταβούν στη Γαλλία. Τα τεστ των μαθητών διορθώθηκαν από την Υποδντρια κα Ι.Μερσίνη και θα ακολουθήσει και προφορική εξέταση.

Στην συνέχεια οι γονείς ενημερώθηκαν για τις λεπτομέρειες της τοποθέτησης από τον Δντη κ.Ι.Βιόπουλο και τους καθηγητές κα Ερ.Ζαχάρογλου, κα Χρ.Αντωνιάδου, κα Γ.Φλώρου, κα Αθ.Παπαδοπούλου, κα Μ.Τρυφινοπούλου, κ.Μ.Καπουργιαννίδη και κα Γ.Λιάκα.