Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

ERASMUS+KA1: ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΑ 9 ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

Την Τρίτη 22-10-19, στη Σχολική Βιβλιοθήκη, η κα Γιάννα Φλώρου παρουσίασε στους 20 επωφελούμενους μαθητές τα εννέα βήματα ενός πετυχημένου business plan.

Τα παιδιά γνώρισαν το εργαλείο "Business model camvas", ενός εργαλείου που βοηθά στη δημιουργία ενός "Business Plan". Οι μαθητές αφού παρακολούθησαν την καθηγήτρια και τις διαφάνειες που ετοίμασε συζήτησαν την προοπτική δημιουργίας μιας επιχείρησης ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας.

Απώτερος στόχος της προετοιμασίας είναι οι μαθητές να καταστούν ικανοί, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης να "ανακαλύψουν" μια νέα επιχειρηματική ιδέα στον τομέα του ιατρικού τουρισμού μέσω συνεργατικής εργασίας και να παραδώσουν ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο της επιχείρησης αυτής..