Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

ΜΑΘΗΤΕΙΑ 2019-20: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ


Το σχολείο ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τα τμήματα μαθητείας 2019 -2020 των οποίων το 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου συγκέντρωνε τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά.

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου από την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00.

Δεκτές γίνονται μονάχα οι πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις.Τεχνικών Ηλεκτρονικών

Τεχνικός Η/Υ

Αισθητικής Τέχνης
Βοηθών Νοσηλευτών
Κομμωτικής Τέχνης
Εφαρμογών Πληροφορικής