Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019

ERASMUS+KA1: Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Την Παρασκευή 18-10-19, στη Σχολική Βιβλιοθήκη, οι εμπλεκόμενοι καθηγητές και μαθητές με το πρόγραμμα Erasmus+KA1 παρακολούθησαν διάλεξη του Χειρουργού Μαιευτήρα - Γυναικολόγου κ.Γεώργιου Ματσίγκου σχετικά με την ανάπτυξη στην Ελλάδα του τουρισμού που έχει απώτερο σκοπό την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Τονίστηκε ότι κυριότερος λόγος ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού αυτής μορφής είναι η ευνοϊκότερη νομοθεσία σε σχέση με άλλες χώρες-Ευρωπαϊκές και όχι μόνο.

Πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Νομοθεσία επιτρέπει:
  • εμβρυομεταφορά στο στάδιο των βλαστοκύστεων
  • παρένθετη μητέρα
  • δωρεά ωραρίου
  • προεμφυτευτικό έλεγχο του εμβρύου
Ακολούθησαν ερωτήσεις επικεντρωμένες σε πρακτικά αλλά και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη διαδικασία της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αλλά και στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης αυτής της μορφής του τουρισμού στην Ελλάδα.