Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Γ ΤΑΞΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 2ης ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

 Τα μαθήματα Θ εξετάζονται και γραπτά (αρχικά) και προφορικά (στην συνέχεια) .

Για τα μαθήματα Ε οι μαθητές εξετάζονται ή γραπτά ή προφορικά με επίδειξη των δεξιοτήτων τους στο εργαστήριο και εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος.

Διευκρινίζουμε ότι οι μαθητές που παραπέμπονται σε μάθημα που είναι και Θ και Ε εξετάζονται και στα δύο.