Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ

KONSTANTINA PAGKOUTSOU
Licensed Psychologist
Counseling Psychology, MSc

Αξιότιμα μέλη του σχολείου,

Με το παρόν e-mail θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκης, σε μαθητές Γυμνασίου & Λυκείου. Επιστημονικά υπεύθυνος των προγραμμάτων είναι ο καθηγητής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, Dr. Antony Montgomery. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για δύο προγράμματα, ένα πρόγραμμα Εισαγωγής στην Ψυχολογία για μαθητές Λυκείου & ένα πρόγραμμα Εκπαίδευσης στις Οικονομικές Επιστήμες. Η γλώσσα διεξαγωγής των προγραμμάτων είναι η Ελληνική & η Αγγλική.

* Tο Πρόγραμμα Εισαγωγής στην Ψυχολογία "MIND CRAFT" , πρόκειται για ένα πρόγραμμα Ψυχολογίας, που έχει ως στόχο να βοηθήσει μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να σπουδάσουν ψυχολογία, θέλουν να γνωρίσουν το πεδίο καλύτερα και να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα πριν την
έναρξη των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Η επιστημονική ομάδα που βρίσκεται πίσω από την υλοποίηση του προγράμματος απαρτίζεται αποκλειστικά από ψυχολόγους, ενώ στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν με διδασκαλία και διαλέξεις διεθνώς διακεκριμένοι ψυχολόγοι από την Ελλάδα, τις Η.Π.Α. και την Αγγλία. κάντε click εδώ

* Το πρόγραμμα "KID-O-NOMICS", πρόκειται για ένα Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφήβους ηλικίας 13-16 ετών και αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, με στόχο την εισαγωγή των εφήβων στην οικονομική επιστήμη. κάντε click εδώ

Tα προγράμματα θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο και θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

 Παρακαλούμε θερμά για την ενημέρωση των μαθητών του σχολείου και των γονέων τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εκ μέρους του,

DR. ANTHONY MONTGOMERY
Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

E-mail: kwnstantina_pagkoutsou@hotmail.com
Ιστοσελίδα//: CHILDRENLEADERS.UOM.GR[1]
EMAIL: //CHILDRENLEADERS@UOM.EDU.GR/
Τηλέφωνο//: 6942400166/
Ώρες γραμματείας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη - 09:00-17:00