Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

ΕΛ.ΑΣ.: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

 

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει ότι οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τους υποψήφιους που θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο του 2022, προκειμένου να εισαχθούν στις Αστυνομικές Σχολές το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα διεξαχθούν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2022.