Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

15-ΜΕΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

Οι εκλογές θα γίνουν 15-10-21 την 5η ώρα, οι μαθητές θα είναι στις τάξεις κανονικά για να πάρουν απουσίες.