Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ * ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 30-10-21 * ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητές/οί υποψήφιες/οι,

Εδώ https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ θα υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής σας και τα δικαιολογητικά σας για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας περιόδου 2021 - 2022 ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες . Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι έως και το Σάββατο 30 - 10 - 2021 (ώρα 19:00)
Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Στ΄ Φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του. Δείτε το χρονοδιάγραμμα της Στ΄ Φάση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας μέχρι την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων.

Ο πλήρης πίνακας των προσφερομένων θέσεων μαθητείας στην Κεντρική Μακεδονία, με νέα προσθήκη τριών (03) νέων τμημάτων:
1) ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , τμήμα ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ στο 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2) ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,τμήμα ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο 5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3) ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ,τμήμα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στο 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ.