Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

ΝΕΟ ERASMUS+KA1 TOY 2 ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ


Την Τρίτη 07-07-20 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας των εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου που θα οργανώσει και θα υλοποιήσει το νέο πρόγραμμα Erasmus+KA1 του σχολείου.

Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές από την Β΄και την Γ΄τάξη και τα βασικά του στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

  • Erasmus+ KA1, 2020-1-EL01-KA102-078398
  • Τίτλος: «Τεχνολογίες και υπηρεσίες τηλεϊατρικής στον τουρισμό υγείας»
  • Αριθμός μαθητών: 30

Προβλέπει κατάρτιση συνολικά τριάντα (30) μαθητών θα καταρτιστούν στις εφαρμογές τηλεϊατρικής στον ιατρικό τουρισμό κρουαζιέρας στην Μεσόγειο.

1η ροή, Βαρκελώνη, μαθητές: 10 του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας, εβδομάδες: 2

2η ροή, Βαλένθια, μαθητές: 10 του Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας, εβδομάδες: 2

3η ροή, Βαρκελώνη, μαθητές: 10, των Τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής, εβδομάδες: 2