Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

Β΄ ΦΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-07-20 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 14-07-20 ΚΑΙ ΩΡΑ 23:59Οι μαθητές/-τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020 – 2021 και δεν έχουν κάνει την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής» στην Α’ φάση των εγγραφών, αυτή πρέπει να υποβληθεί στη Β’ φάση, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 13-07-20 και ώρα 08:00 έως και 14-07-20 και ώρα 23:59.
Για τους ανήλικους μαθητές η ηλεκτρονική αίτηση θα υποβληθεί από τον κηδεμόνα, ο οποίος έχει καταχωριστεί ως «πρώτος κηδεμόνας» στο myschool και έχει γίνει η μετάπτωση των στοιχείων του στο νέο πεδίο «κηδεμόνας e-eggrafes».

Για τους ενήλικους μαθητές η ηλεκτρονική αίτηση θα υποβληθεί από τους ίδιους, με τους δικούς τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), εφόσον είναι καταχωρισμένοι στο ΠΣ myschool ως κηδεμόνες του εαυτού τους.