Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝΤο Υπουργείο ανακοινώνει ότι, η συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων, είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.