Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2019-20 στις Α ́ και Β ́ τάξεις των ΕΠΑ.Λ. πρέπει να διατηρήσουν το σύνολο των σχολικών τους βιβλίων (Γενικής Παιδείας – Τομέα – Ειδικότητας), ώστε αυτά να αξιοποιηθούν στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021.

Άρα, με τη νέα χρονιά 2020-21, οι μαθητές που θα φοιτούν στις τάξεις Β΄και Γ΄θα πρέπει να έχουν καλά διατηρημένα τα σχολικά τους βιβλία.