Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αύριο Τετάρτη 27-01-21 θα γίνουν οι παρακάτω ενημερώσεις του από τον Διευθυντή και την Ψυχολόγο του σχολείου:

Α1 Η Φυσική Αγωγή της 3ης ώρας δεν θα γίνει λόγω διοικητικών καθηκόντων της κας Λαλάγκα

Α1 Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ της 4ης και της 5ης ώρας θα γίνουν στο webex της κας ΑΒΔΕΛΑ https://minedu-secondary.webex.com/meet/estavdela

Α2  Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ της 6ης ώρας θα γίνουν στο webex της κας ΑΒΔΕΛΑ https://minedu-secondary.webex.com/meet/estavdela

Α3 Η Φυσική Αγωγή της 2ης ώρας δεν θα γίνει λόγω διοικητικών καθηκόντων της κας Λαλάγκα

Α3 Τα Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΑ της  5ης και της 6ης ώρας θα γίνουν στο webex του κ. ΒΑΒΛΙΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gvavliaki

Α6 Τα Ν.ΕΛΛΗΝΙΚΑ της  4ης ώρας θα γίνουν στο webex του κ. ΒΑΒΛΙΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΥ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gvavliaki

Α6 Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ης 6ης και της 7ης ώρας δεν θα γίνουν λόγω διοικητικών καθηκόντων της κας Λιάκα

Γ-ΝΟΣ η κα Τρυφινοπούλου δεν θα διδάξει τις ώρες 4η, 5η, 6η και 7η λόγω διοικητικών καθηκόντων