Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κου ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ

Διευκρίνηση από τον Δ/ντη: Οι ώρες του κου Τουμανίδη θα αναπληρώνονται από άλλους καθηγητές ακόμη και στην περίπτωση που έχουν άλλη μέρα μάθημα.