Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 09-03-20


Παρακαλούνται οι παρακάτω μαθήτριες να βρίσκονται αύριο Δευτέρα 09-03-20, την 4η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων για πρόβα.

κα Λιάνα Λαλάγκα
 
 «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»