Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

ΣΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣΑπό στιγμή σε στιγμή ολοκληρώνεται η ενημέρωση των e-mail των μαθητών και με το πέρας της θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα συντονισμού της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για το σχολείο από Δευτέρα 30-03-20. 

Στο πρόγραμμα θα περιλαμβάνονται:
  •  ο τρόπος (είτε webex-σύγχρονη, είτε ασύγχρονη)
  • όλες οι τάξεις (και η Α΄ και η Β΄και η Γ΄)
  • τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα
  • η Φυσική Αγωγή
  • όλοι οι καθηγητές και καθηγήτριες
  • σχεδόν όλα τα μαθήματα (τα ελάχιστα που απομένουν θα ενταχθούν σύντομα και αυτά)
Παρακαλούμε τους γονείς των μαθητών καθώς και τα παιδιά μας να παρακολουθούν τις σημερινές μας αναρτήσεις. 

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου
ΕΚ Ευόσμου