Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΞΙΔΗ