Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

Η ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η σκέψη μας στην δοκιμαζόμενη Ιταλία και ιδιαίτερα στο Castelvetrano της Σικελίας!!

Πολλές ευχές στους μαθητές, στις μαθήτριες και στους καθηγητές του σχολείου IISS "CIPOLLA - PANTALEO - GENTILE" που συνεργαστήκαμε τόσο όμορφα πριν τρία χρόνια, στο πλαίσιο του Erasmus+KA2!!!