Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/143554/Β6/12-11-2010 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156)» (Β’ 1794) 

👉κάντε click εδώ για να ανοίξετε την ΥΑ Φ.153/33674/Α5/23-03-2023, ΦΕΚ 2100/Β/31-03-2023